SOLBLANC SA Maquinària industrial Girona Girona
INFORMACIÓ GENERAL DEL LLOC WEB

En compliment del deure d'informació de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa de les dades de caràcter general del present lloc web:

Nom del domini: www.solblanc.com
Denominació social: SOLBLANC, SA
CIF: A17052127
Domicili social: C / Saragossa, 13, 17003 Girona
Telèfon: (+34) 972.202.349
Fax: (+34) 972.221.436
Adreça de correu electrònic: solblanc@solblanc.com
Registre Mercantil: Empresa inscrita al Registre Mercantil de Girona, tom 300, foli 171, full núm GI-5837, Inscripció 5ª
Activitat: Comerç a l'engròs. Codi CNAE 4652


CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS I ÚS

Les presents Condicions Generals d'Accés i Ús regulen l'accés i ús de la present web que té per objecte facilitar informació a l'usuari relativa a SOLBLANC, SA i als serveis que presta.

Condició d'usuari. Accés i ús del lloc web

L'accés i / o ús al present lloc web atribueix la condició d'usuari.

L'accés i / o ús del web per l'usuari suposa l'acceptació plena d'aquest Avís Legal. Les pàgines web d'aquest lloc web poden ser visitades lliurement pels usuaris.

L'usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web, el que implica que utilitzarà el lloc web i els seus continguts de conformitat amb aquest avís legal, la llei, la moral, la bona fe, els bons costums, els usos generalment acceptats i l'ordre públic.

Queda prohibit l'ús d'aquest lloc web amb finalitats il·lícites o lesives, o que poguessin causar algun perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web.

L'accés i ús del lloc web es realitza sota l'única i exclusiva de l'usuari

Reserva de drets


SOLBLANC, SA es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d'aquest Avís Legal, per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

SOLBLANC, SA es reserva el dret de modificar sense previ avís el disseny, estructura i continguts del present lloc web.

SOLBLANC, SA es reserva el dret per interrompre, suspendre o eliminar el present lloc web en qualsevol moment i sense previ avís.

S'informa a l'usuari que, en el supòsit que incompleixi el present Avís Legal, SOLBLANC, SA es reserva el dret a limitar, suspendre i / o acabar amb el seu accés al web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària a l'efecte, sense necessitat de previ avís.

Exclusió de garanties i limitació de la responsabilitat

La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços realitzats per dur a terme la seva exactitud i actualització. En conseqüència, SOLBLANC, SA no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis de qualsevol naturalesa que es puguin derivar de la seva utilització.

SOLBLANC, SA no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d'aquest lloc web.

SOLBLANC, SA no es responsabilitza de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del present lloc web i dels seus continguts, caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions.

SOLBLANC, SA no es fa responsable dels danys i / o perjudicis de qualsevol naturalesa derivats, directament o indirectament, de l'accés i / o ús d'aquest lloc web o dels seus continguts, no garantint l'absència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts, o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l'usuari, per això no es fa responsable de cap dany i / o perjudici produïts en el programari i / o maquinari de l'usuari que derivi de l'accés i / o ús al lloc web .

SOLBLANC, SA no es fa responsable dels usos il·lícits, fraudulents, negligents, contraris al present Avís Legal, a la bona fe, als bons costums oa l'ordre públic del lloc web i els seus continguts realitzats pels usuaris.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs webs gestionats per tercers, del contingut dels quals, utilitat o exactitud no es pot responsabilitzar SOLBLANC, SA La incorporació d'un enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè procedeixin a la seva utilització, la decisió és responsabilitat dels usuaris.

Responsabilitat dels usuaris

L'usuari és conscient i accepta voluntàriament que l'ús del lloc web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota mena que SOLBLANC, SA pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals quedi sotmès en virtut d'aquest Avís Legal o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del lloc web .

Propietat industrial i intel·lectual

Aquest lloc web i els continguts inclosos en el mateix: articles, textos, imatges, logotips, marques i noms comercials, botons, etc., així com la seva estructura, selecció i ordre, estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual, sent titularitat de SOLBLANC, SA o dels seus llicenciants. Per això, es prohibeix expressament la reproducció, còpia, modificació, transformació o distribució del lloc web, els seus continguts i / o els signes distintius de SOLBLANC, SA sense l'expressa autorització per escrit de SOLBLANC, SA

L'accés i / o ús a aquest lloc web no suposa, en cap cas, la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i / o industrial sobre el lloc web i els seus continguts, i en conseqüència no suposa cap adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que figuren en el mateix.

La utilització no autoritzada dels continguts i / o els signes distintius de SOLBLANC, SA, així com els perjudicis causats, podran donar lloc a l'exercici de les accions que legalment corresponguin, ia les responsabilitats que, si escau, es derivin.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Mitjançant la present Política de Privadesa, SOLBLANC, SA informa els usuaris d'aquest lloc web, en compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (des d'ara LOPD), sobre seva política de protecció de dades personals.

SOLBLANC, SA es reserva el dret a modificar la present política de privacitat en conformitat amb la legislació aplicable en cada moment. Qualsevol modificació de la política de privacitat serà publicada en el present Avís Legal del lloc web.

Protecció de dades personals

Vostè, en facilitar voluntàriament les seves dades personals a través de telèfon, fax, missatge de correu electrònic, o qualsevol formulari de contacte d'aquest lloc web i acceptar el seu enviament, autoritza expressament a SOLBLANC, SA per a la recollida i tractament de les dades remeses.

La recollida i tractament de les dades personals que vostè faciliti té com a finalitat contactar amb vostè, donar resposta a la seva sol·licitud, informar sobre els serveis que ofereix SOLBLANC, SA, a través de qualsevol mitjà de comunicació fins i tot electrònic, i prestar-li els serveis que sol·liciti .

Si vostè es posa en contacte amb SOLBLANC, SA mitjançant el formulari de contacte d'aquest lloc web, SOLBLANC, SA contactarà amb vostè mitjançant l'enviament d'un correu electrònic o una trucada telefònica. Hi ha diferents camps en el formulari que han de ser emplenats de forma obligatòria (marcats amb un * asterisc) per així poder atendre adequadament a la sol·licitud realitzada, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. Vostè ha de saber que omplir el formulari i enviar les dades sol·licitades, implica que la informació continguda en aquest avís ha estat llegida i acceptada expressament i que en conseqüència, atorga el seu consentiment exprés i inequívoc al tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats anteriorment descrites.

Les dades personals que vostè faciliti haurien de ser veritables, exactes, completes i actualitzades, de manera que vostè serà responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa del no compliment d'aquesta obligació. Li preguem que ens comuniqui qualsevol modificació de les seves dades personals a fi i efecte que la informació estigui actualitzada i sense errors.

SOLBLANC, SA es reserva el dret d'excloure dels serveis sol·licitats a qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de la resta d'accions que legalment procedeixin.

SOLBLANC, SA ha adoptat les mesures tècniques necessàries per evitar l'alteració, pèrdua o tractament no autoritzat de les dades personals que vostè faciliti, tenint en compte les limitacions que presenta Internet.

Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició

L'usuari està legitimat per a exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, per tant, vostè té dret a accedir a la informació, rectificar-la de ser errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament dirigint una comunicació escrita al correu electrònic solblanc @ solblanc.com, oa l'adreça C / Saragossa, 13, 17003 de Girona. La comunicació haurà de contenir les següents dades: nom i cognoms, adreça a efectes de comunicació, fotocòpia del DNI i sol·licitud en la qual es concreti el dret que s'exercita. En cas de representació, aquesta s'haurà de provar mitjançant un document fefaent.

xarxes socials

SOLBLANC, SA compta amb perfil a la xarxa social Facebook, reconeixent responsable del tractament de les dades dels seus seguidors, fans, subscriptors, i altres perfils d'usuari. El tractament que farà SOLBLANC, SA d'aquestes dades, serà el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. SOLBLANC, SA podrà informar els seus seguidors, fans, subscriptors, i altres usuaris, per qualsevol via que la xarxa social permeti, sobre els seus serveis i prestar servei d'atenció al client. SOLBLANC, SA no extraurà dades de la xarxa social, excepte en el cas que es obtingués el consentiment exprés de l'usuari.

galetes

SOLBLANC, SA informa que el seu lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., companyia de Delaware amb oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units.

Google Analytics utilitza "cookies", que són arxius de text ubicats a l'ordinador de l'usuari, per ajudar al website a analitzar l'ús que fan els usuaris del lloc web.

La informació que genera la galeta sobre l'ús del lloc web (incloent la direcció IP) serà transmesa i arxivada per Google en els servidors d'Estats Units.

Google utilitzarà aquesta informació per compte de SOLBLANC, SA amb la finalitat de recopilar informes de l'ús i activitat del lloc web.

Google no ha de transmetre aquesta informació a tercers, a excepció de quan així li requereixi la legislació o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google.

Google no associarà la direcció IP dels usuaris amb cap altra dada de què disposi.

Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l'ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, pot ser que afecti la plena funcionalitat del lloc web. Altrament, consent el tractament de l'esmentada informació en la forma i per a la finalitat indicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola.

Seran competents per a la resolució de tots aquells conflictes derivats o relacionats amb el present lloc web dels Jutjats i Tribunals de Girona ciutat.

Darrera actualització: 5 febrer 2013.